Projektas „UAB „Kavera“ verslo procesų modernizavimas“

 

UAB Kavera specializuojasi tikslaus metalo apdirbimo srityje. Tai metalo apdirbimas programinio valdymo staklėmis, tekinimas, kazkas, gręžimas detalių iki 400 mm skersmens ir 1000 mm ilgio. Bendrovė savo produkciją tiekia ne tik Lietuvos rinkai, bet ir eksportuoja savo gaminius į Vokietiją, Suomiją, Švedija, Latviją. Bendrovėje darbuojasi profesionalūs specialistai.

UAB „Kavera“ vienas iš tikslų yra pastoviai tobulėti ir diegtis modernias technologijas, skatinant efektyvinti savo įmonės darbų procesus. Siekiant padidinti įmonės verslo efektyvumą, įmonė nusprendė įsidiegti verslo valdymo sistemą. Kadangi šios investicijos gana didelės buvo pateikta paraiška ES finansinei paramai gauti. Įvertinus projekto naudą buvo suteiktas finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.3.1-LVPA- K-806 „E-Verslas LT. Projekto įgyvendinimo metu buvo modernizuoti pagrindiniai įmonės veiklos procesai.. Gamybos procesų automatizavimas padėjo efektyviau naudoti įmonės resursus.

DUOMENYS APIE PROJEKTĄ:
Projekto numeris: Nr. 03.3.1-LVPA- K-806- 01-0309
Projekto pavadinimas: UAB „Kavera“ verslo procesų modernizavimas
Priemonė – pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“
priemonės Nr. 03.3.1-LVPA- K-806 „E-verslas LT”
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė: nuo 2016-04- 04 iki 2017-09- 29
Skirta finansavimo suma: 14 873,00 EUR